Podsumowanie XSummit 2023: (CX) i (EX)

xsummit

Wczorajsza konferencja XSummit zdominowana była przez dyskusje na temat Customer Experience (CX) i Employee Experience (EX). Wśród wielu tematów, istotne wskazówki wyłoniły się jako kluczowe dla rozwoju i efektywności organizacji. Oto podsumowanie najważniejszych punktów:

1. Kwartał jako idealny moment na start nowego projektu

Kwartał to optymalny czas na wprowadzenie nowych pomysłów czy funkcji w aplikacjach. Taki rytm pozwala na skuteczną implementację i ocenę postępów.

2. Znaczenie mierzenia wyników

Podkreślono, że mierzenie postępów i efektów jest niezbędne do zrozumienia wpływu wprowadzanych zmian. Dane są kluczem do optymalizacji działań i strategii.

3. Konsekwencja w podsumowaniach

Mimo zmęczenia, ważne jest, aby regularnie przekazywać podsumowania do różnych działów i pracowników, zapewniając, żę wszyscy są na bieżąco z postępami i wyzwaniami.

4. Autonomia pracowników

Zalecono umiarkowaną autonomię pracowników, szczególnie tych, którzy są najbliżej problemów klientów, aby mogli efektywnie podejmować decyzje w kluczowych kwestiach.

5. Akceptacja błędów jako część rozwoju

Zachęcano do tworzenia kultury, w której pracownicy nie boją się popełniać błędów, co sprzyja samodzielności i innowacyjności.

6. Zrozumienie różnic między zarządzaniem a realiami pracowników

Zwrócono uwagę, że menedżerowie często nie rozumieją codziennych wyzwań pracowników, co wymaga większej empatii i otwartości na ich potrzeby i opinie.

7. Zaangażowanie pracowników w wyniki firmy

Podkreślono, że pracownicy powinni być świadomi wpływu ich pracy na wyniki firmy, co zwiększa ich zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności.

8. Balans między autonomią a organizacją

Niezbędne jest znalezienie równowagi między samodzielnością pracowników a zachowaniem ogólnej synergii i spójności działań organizacji.

9. Bezpośredni kontakt z klientem jako źródło wiedzy

Osoby mające bezpośredni kontakt z klientami często mają najwięcej informacji o tym, co działa, a co nie – ich opinie są kluczowe dla weryfikacji założeń.

10. Net Promoter Score (NPS)

Zalecano wykorzystanie NPS jako wskaźnika rekomendacji marki przez klientów, ale bez nadmiernego nacisku ankietowego.

11. Specjalizacja w danych

Zamiast gromadzenia ogromnych ilości danych, lepiej skupić się na konkretnych, kluczowych informacjach, które można efektywnie wykorzystać.

12. Reklamacje jako źródło feedbacku

Reklamacje klientów są cennym źródłem informacji zwrotnej, które mogą pomóc w doskonaleniu produktów i usług.

13. Czas na wdrożenie design thinking

Podkreślono, że wdrażanie metodologii design thinking wymaga czasu i cierpliwości, ale przynosi wymierne korzyści.

14. Tworzenie celów, a nie tylko ich realizacja

Zalecano skupienie się na procesie tworzenia i adaptacji, a nie tylko na osiąganiu założonych celów.

Te wnioski z konferencji XSummit stanowią cenne wskazówki dla każdej organizacji dążącej do ulepszenia swojego CX i EX. Wdrażając te strategie, firmy mogą lepiej sprostać oczekiwaniom zarówno klientów, jak i pracowników.

Dziękujemy za możliwość uczestniczenia w konferencji XSummit oraz zdobytą widzę, napewno wykorzystamy ją w naszej działalności. 

5/5 - (2 votes)
Udostępnij:

Pełen zakres marketingu pod jednym dachem. Napisz do nas!

Kontakt
Dołącz do naszego
newslettera: